5 marca żagańskie przedszkola rozpoczynają nabór na rok szkolny 2018/19. Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły można składać już od 3 kwietnia. Zachęcamy rodziców i opiekunów do wyboru miejskich placówek oświatowych i zapoznania się z kryteriami postępowania rekrutacyjnego.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są na podstawie zgłoszenia (wniosku) rodzica bądź opiekuna.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole – przyjmowanie są z urzędu – na podstawie zgłoszenia, do którego należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, ale nie obowiązkiem. To oznacza, że dziecko ma zapewnione miejsce w pierwszej klasie w szkole obwodowej, ale rodzice mogą się starać o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.przedszkola.zagan.pl/