Rada Miasta Żagań udzieliła absolutorium burmistrzowi za 2017 rok. Szczególne podziękowania od burmistrza Daniela Marchewki, radnych i urzędników otrzymała Teresa Łapczyńska, skarbnik miasta.

Ubiegłoroczne dochody budżetowe wynosiły ok. 97,882 mln zł, czyli 101,1 procent przewidywanych dochodów. Wydatki kształtowały się na ok 97,236 mln zł, czyli 97,69 procent przewidywanych wydatków. Nadwyżka budżetowa wyniosła ok. 645 tys. zł.

W ub. roku miasto prowadziło wiele ważnych inwestycji z udziałem dotacji unijnych. Między innymi modernizację pałacyku przy ul. Jana Pawła II i placu gen. Maczka (kontynuowane w tym roku), czy uzbrojenie strefy przemysłowej przy ul. Asnyka, w ramach Żagańsko-Żarskiego Obszaru Funkcjonalnego, programy edukacyjne realizowane w szkołach, w tym projekt „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Cyfrowa Przygoda” dla szkół nr 4, 5 i 7 oraz termomodernizacja przedszkoli nr 2, 3 i filii MP 5. W sumie było ich aż siedem. Dług miasta wynosił ok. 13,886 mln zł, co stanowi 14,19 procent dochodów budżetowych.

Wszystkie komisje rady, łącznie z najważniejszą komisją rewizyjną zaopiniowały pozytywnie realizację budżetu, pozytywna była również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Nie udzielając absolutorium trzeba wykazać winę organu wykonawczego – zacytowała skarbnik Teresa Łapczyńska artykuł ze stron prawnych Rzeczpospolitej z 29 maja, powołujący się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 listopada 2013 r.

Na sali obrad (sala Kurlandzka Pałacu Książęcego) było 18 radnych. 12 zagłosowało za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, sześciu było przeciwnych, bez uzasadnienia.

– Mamy budżet na 101 procent – stwierdził burmistrz Daniel Marchewka. – Bardzo dziękuję najważniejszej osobie, która stoi na straży budżetu, czyli pani skarbnik, a także naczelnikom wydziałów. Dziękuję również radnym, którzy z odpowiedzialnością podejmowali decyzje, a także prezesom miejskich spółek.

Za absolutorium głosowali radni: Krystyna Hucał, Agnieszka Ziętek-Muszyńska, Ewa Adamczyk-Bryszewska, Ryszard Marchewka, Krzysztof Omieljańczyk, Józef Potyrała, Grzegorz Kuźniar, Jacek Kwarciński, Bartłomiej Woś, Krzysztof Sieńko, przewodnicząca Wanda Winczaruk oraz Sebastian Galasiak.

Przeciw głosowali: Piotr Łoś, Dariusz Jadach, Stanisław Kucab, Sebastian Kulesza, Zbigniew Janek i Henryk Sienkiewicz. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Adam Żyworonek

Burmistrz Daniel Marchewka ze skarbnikiem Teresą Łapczyńską i Wandą Winczaruk, przewodniczącą Rady Miasta Żagań.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.