Urząd Stanu Cywilnego w Żaganiu informuje wszystkich mieszkańców, którzy w 1969 roku lub przed tym rokiem zawarli związek małżeński i nie otrzymali Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, iż będą organizowane uroczystości jubileuszowe. Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego organizowanych przez urząd w 2019 roku proszone są o zgłoszenie swojego udziału w biurze Urzędu Stanu Cywilnego w Żaganiu (Pałac Książęcy pokój nr 119, 120 lewe skrzydło ul. Szprotawska 4) lub telefonicznie pod nr 68 4771064, 68 477 1065.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 września 2018 roku.