W piątek 23 listopada Marian Słowiński, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Żaganiu przywitał nowych radnych i gości. Życzył samorządowcom dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz wsłuchiwania się w głosy mieszkańców.

Po wręczeniu radnym zaświadczeń o wyborze sesję rozpoczął radny senior Wiesław Bochenek. W przyjęciu ślubowania radnych pomógł mu najmłodszy radny Grzegorz Kuźniar.  Ślubowanie złożyli: W. Bochenek, Andrzej Chodań, Kinga Drewicz, która weszła w skład rady na miejsce Andrzeja Katarzyńca, który został burmistrzem, Dariusz Jadach, Małgorzata Klorek, Danuta Kozłowska, Stanisław Kucab, Sebastian Kulesza, G. Kuźniar, Tomasz Kwarciński, Piotr Łoś, Tomasz Maciejak, Daniel Marchewka, Cyprian Maszlong, Adam Matwijów, Tomasz Nowak, Krzysztof Omieljaczyk, Henryk Sienkiewicz, Krzysztof Sieńko, Piotr Węglik, Agnieszka Ziętek-Muszyńska.

Następnym punktem było powołanie komisji skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Miasta Żagań i jego zastępców. W skład komisji weszli: przewodniczący A. Matwijów sekretarz G. Kuźniar oraz członek K. Sieńsko.

Na stanowisko przewodniczącego radny Henryk Sienkiewicz zaproponował radnego Sebastiana Kuleszę i był on jedynym kandydatem. W głosowaniu tajnym wzięło udział 20 radnych. 18 oddało głos za S. Kuleszą, dwóch było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Za przyjęciem uchwały i powołaniem przewodniczącego radni opowiedzieli się jednogłośnie.

Na stanowisko wiceprzewodniczącego radny Stanisław Kucab zgłosił kandydaturę radnego Cypriana Maszlonga. Radna Małgorzata Klorek zgłosiła Piotra Łosia.

W głosowaniu tajnym oddano 21 głosów za powołaniem C. Maszlonga. Za wyborem P. Łosia głosowało 18 radnych, jeden był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Uchwała o powołaniu wiceprzewodniczących została podjęta jednogłośnie.

Po ukonstytuowaniu się Rady Miasta Żagań ślubowanie złożył burmistrz Andrzej Katarzyniec.

„Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych” – zacytował marszałka Józefa Piłsudskiego w swoim expose nowy burmistrz. – Obiecywałem realną zmianę i słowa dotrzymam.

Zapowiedział po nowym roku spotkania z mieszkańcami miasta we wszystkich dzielnicach. Zapowiedział też powołanie wiceburmistrza, którym ma zostać S. Kulesza, wybrany na przewodniczącego RM.

Zaznaczył również, że trzeba wybaczyć krzywdy i sprawić, aby różnice stały się początkiem czegoś dobrego.

Zapowiedział, że kiosk córki radnego Piotra Łosia stanie w dogodnej dla niej lokalizacji. Sprawa już została ustalona z prezesem spółki Pałac Książęcy.

Burmistrz A. Katarzyniec podał rękę byłemu burmistrzowi, a obecnemu radnemu Danielowi Marchewce, który zabrał głos i zadeklarował pomoc oraz wsparcie dla nowego włodarza.

Po gratulacjach dla nowych radnych i burmistrza sesję zakończyły sprawy różne i zamknięcie sesji przez przewodniczącego S. Kuleszę.

Link do zapisu video I sesji Rady Miasta Żagań kadencji 2018-2023 tutaj

Małgorzata Trzcionkowska