Od 14 stycznia dzieci z żagańskich szkół rozpoczną ferie zimowe. Przez dwa tygodnie będą mogły zregenerować siły przed drugim półroczem nauki. Dla tych, którzy pozostaną w Żaganiu, każda z miejskich placówek przygotowała specjalną ofertę, dzięki której dwa tygodnie pełne będą pełne atrakcji. Centrum Kultury zaprasza najmłodszych mieszkańców na “Ferie z Kulturą” prowadzone w salach Pałacu Książęcego. Dla dzieci przygotowano m.in. warsztaty plastyczne, teatrzyki, seanse bajkowe, warsztaty muzyczne oraz pokaz iluzji. Młodzież i dorosłych lubiących dreszczyk emocji Centrum Kultury zaprasza na darmowe projekcje horrorów (w oba czwartki o godzinie 18.00 w holu piwnicznym pałacu. Na codzienne spotkania zaprasza tradycyjnie również Miejska Biblioteka Publiczna, która w tym roku przygotowała cykl zajęć wokół Deklaracji Praw Dziecka, z uwagi na 60. rocznicę jej uchwalenia. Biblioteka zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 na rozmowy o prawach najmłodszych do swojego oddziału dla dzieci. W rozmowach z dziećmi pomoże książka 12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci, która pogłębi refleksje na temat praw dziecka. Dzieci znajdą w niej dowcipne teksty i bliskie najmłodszym sytuacje. Oprócz rozmów, zabaw integracyjnych oraz plenerowych, warsztatów plastycznych dzieci będą miały okazję do programowania (zabawy z robotem Photon) oraz przede wszystkim poznania swoich praw.

Miłośników historii jak zawsze zapraszamy do Muzeum Obozów Jenieckich, które dla dzieci i ich rodziców przygotowało dwa bezpłatne zwiedzania placówki z przewodnikiem. Zapraszamy w pierwszą i drugą sobotę ferii (19 i 26 stycznia) o godzinie 12.00. Dodatkowo muzeum zaprasza do korzystania ze swojej stałej oferty – z możliwości organizacji zwiedzania połączonego z konkursami oraz zabawami na powietrzu.

W ferie warto również zadbać o aktywność i skorzystać z oferty kompleksu Arena. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-14.00 zapraszamy na wodne szaleństwo – bezpłatne 1,5 godzinne wejście na pływalnię dla dzieci do lat 16.  Dodatkowo we wtorki (15.01.2019r., 22.01.2019) można skorzystać z zajęć “Pierwszy oddech pod wodą” – nurkowanie ze Szkołą Nurkowania „DARCO”, na które przewidziano jednak ograniczoną liczbę miejsc i obowiązuje rezerwacja pod nr tel. 68 455 89 50 (kasa Basenu Arena). W czwartki w godzinach 14.00-19.00 warto skorzystać z “Kręgielni za dyszkę” (czyli promocyjnej ceny za grę w kręgle dla dzieci i młodzieży – 10 zł za godzinę gry na jednym torze). Aby skorzystać z tej oferty należy dokonać wcześniejszej rezerwacji pod nr tel. 68 455 89 50 (kasa Basenu Arena). Ponadto w czasie ferii na Arenie można będzie:

14 i 16 stycznia ogodz. 11.30 – HALA ARENA – Zajęcia Sprawny dzieciak – zajęcia ruchowe dla dzieci od 4 do 10 roku życia;

15 stycznia o godz. 11.30 – SALA FITNESS-HALA ARENA – CROSS TRENING – zajęcia sportowe dla  młodzieży od lat 14.

TURNIEJE SPORTOWE:

18.01.2019 r. godz. 10.00 na hali Arena odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci
i młodzieży do lat 16 – (zapisy w hali przed imprezą),

21.01.2019 r. godz. 10.00 odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 16 (zapisy w hali przed imprezą).

W tym okresie korzystanie z atrakcji odbywa się za okazaniem legitymacji szkolnej, darmowe wejścia dotyczą uczniów żagańskich szkół podstawowych. Na zajęciach sportowych w hali wymagany jest strój sportowy oraz obuwie zmienne! DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJACH WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RODZICA/OPIEKUNA – do pobrania w Kasie Basenu Arena.

Oferta przygotowana została również w szkołach w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie ferii zimowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w żagańskich szkołach prowadzone będą, w wymiarze 6 godzin dziennie, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dożywianiem. Zajęcia przeznaczone będą w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych problemem alkoholowym. Programy zajęć uwzględniać będą działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia. W ramach organizacji zajęć ze środków Programu sfinansowany zostanie również zakup materiałów papierniczych, środków czystości, nagród dla dzieci za udział w konkursach o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień oraz organizacja wycieczek. Planuje się, że w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych łącznie weźmie udział ponad 100 uczniów.

Terminy realizacji zajęć w poszczególnych szkołach:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, od 14.01 do 18.01.2019 r.,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, od 14.01 do 18.01.2019 r.,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, od 14.01 do 18.01.2019 r.,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, od 14.01 do 25.01.2019 r.,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, od 14.01 do 25.01.2019 r.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest jego wcześniejsze zakwalifikowanie przez komisję szkolną.

Po szczegóły dotyczące organizacji zajęć zapraszamy do konkretnych placówek. Plany zajęć zamieszczamy poniżej w formie plakatów.