Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ dąży do jak najlepszego upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy, w swojej działalności szczególnie dużo uwagi poświęcając tematowi profilaktyki. Jednak ze względu na coraz mniejszą zgłaszalność w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, LOW NFZ chciał lepiej poznać potrzeby kobiet w naszym regionie i zweryfikować dotychczasowe działania w tym zakresie. Aby uzyskać potrzebne informacje oraz sprostać oczekiwaniom, stworzono ankietę, o której wypełnienie poproszono kobiety w całym województwie.

Drogie Panie – zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i wypełnienie ankiety – link tutaj.