11 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie burmistrzów Andrzeja Katarzyńca i Sebastiana Kuleszy z prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertem Skowronem. Rozmawiano o utworzeniu żeńskiej drużyny w strukturach żagańskiego UKS “Czarni” oraz powrocie do rozgrywania turniejów organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej w naszym mieście. W spotkaniu wziął również udział Dariusz Jakubas, przewodniczący podokręgu LZPN w Żaganiu.