15 lutego 2019 roku o godzinie 12.00 zapraszamy na plac Generała Maczka, gdzie w asyście wojska odbędą się miejskie uroczystości upamiętniające 74. rocznicę walk o Żagań oraz ewakuacji obozów jenieckich.

16 lutego 1945 roku, po czterodniowych zaciętych walkach, oddziały 117 Berdyczowskiej Gwardyjskiej Dywizji Strzeleckiej zajęły prawobrzeżną część Żagania. Następnego dnia oddziały niemieckie, zagrożone okrążeniem, wycofały się z lewobrzeżnej części miasta. 18 lutego 1945 w budynku przy ul. Keplera 24 rozpoczął swoje urzędowanie Zarząd Wojskowego Komendanta Miasta Żagania. 10 maja 1945 roku do miasta przybył pełnomocnik rządu na Obwód nr 22 (Żagań), Henryk Grabarczyk wraz z grupą organizacyjną administracji i dwudziestoma funkcjonariuszami MO pod dowództwem sierżanta Franciszka Krupnika. Rozpoczęto wówczas proces wysiedlania ludności niemieckiej. Na ich miejsce przybyli przymusowi polscy wysiedleńcy z Kresów Wschodnich oraz ludność z różnych regionów Polski. Rozpoczęła się mozolna odbudowa miasta, które podczas wojny uległo ogromnym zniszczeniom. Po zakończeniu działań wojennych w Żaganiu zostało około dwa tysiące cywilów. Głównie kobiet, dzieci i starców.

Pierwszy polski burmistrz Franciszek Walter objął władzę cywilną 18 czerwca 1945 roku.

Tekst w oparciu o www.pl.wikipedia.org