28 lutego 2019 roku Urząd Miasta Żagań odwiedzili nasi amerykańscy goście – pułkownik Charles S. Armstrong, dowódca 1 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej oraz kapitan Anson L. Bryant, oficer sekcji współpracy cywilno-wojskowej. W spotkaniu z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem i zastępcą Sebastianem Kuleszą uczestniczył również oficer wydziału współpracy cywilno-wojskowej 11LDKPanc, kapitan Jarosław Łoboś. Nasi goście zadeklarowali chęć spotkań z młodzieżą, udziału w miejskich uroczystościach oraz imprezach sportowych, aktywnego udziału w życiu kulturalnym Żagania. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapewnił, że będziemy na bieżąco przekazywali informacje na temat odbywających się w Żaganiu wydarzeń. W trakcie każdej zmiany organizujemy spotkania amerykańskich żołnierzy z uczniami miejskich szkół. Młodzieży dają one szansę sprawdzenia zdobytych umiejętności językowych, natomiast naszym gościom możliwość poznania polskiej tradycji i historii.