12 marca 2019 roku pułkownik Piotr Zieja objął dowodzenie 34. Brygadą Kawalerii Pancernej. W uroczystościach odbywających się na placu apelowym na terenie jednostki udział wzięli oficerowie, dowódcy jednostek, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych oraz przedstawiciele samorządu, wśród których nie zabrakło burmistrza Andrzeja Katarzyńca oraz zastępcy Sebastiana Kuleszy.

Pułkownik Piotr Zieja przez ostatnich osiem lat służył w dowództwie Czarnej Dywizji. Podziękowania za te lata rzetelnej służby złożył nowemu dowódcy Hetmańskiej Brygady generał dywizji Stanisław Czosnek, dowódca 11 LDKPanc, który w trakcie uroczystego apelu podkreślił, że Tego żołnierza przedstawiać nie trzeba. Człowiek o ogromnym doświadczeniu misyjnym i operacyjnym. Łatwiej wymienić ćwiczenia, w których nie brał udziału, niż te w których udział brał – taki jest nowy dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Pułkownik Zieja obejmuje stanowisko pełne wymagań i poświęceń, ale znam pułkownika i znam żołnierzy brygady i jestem pewien, że te zadania które stoją przed Hetmańczykami zostaną wykonane.

Głównym punktem uroczystego apelu było przekazanie sztandaru brygady w ręce obejmującego obowiązki dowódcy. Następnie podpisano protokół przekazania i przyjęcia obowiązków dowódcy 34BKPanc. Ważnym momentem było wręczenie nowemu dowódcy brygady wyróżniającego Hetmańczyków sznura „Fourragere”, a także Odznaki Pamiątkowej brygady w barwach Belgijskiego Krzyża Wojennego. Żołnierze brygady, jako jedyni w Wojsku Polskim, zakładają go do munduru galowego.

Zdjęcia: por. Magdalena Czekatowska, st. chor. szt. Rafał Mniedło, mł.chor. Andrzej Domaszewicz