12 marca 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec, jego zastępca Sebastian Kulesza oraz pracownicy urzędu spotkali się z mieszkańcami Żagania w sali gimnastycznej PSP nr 5 przy ulicy Nocznickiego, aby rozmawiać o Państwa potrzebach i oczekiwaniach. Uczestnicy spotkania przypomnieli o obecności dzików w okolicach ogródków działkowych. Jak zaznaczył burmistrz, podjęto działania zmierzające do wyłapania zwierząt. Podstawowym działaniem wszystkich zainteresowanych powinno być jednak zaprzestanie dokarmiania dzików, co niestety cały czas ma miejsce.

Mieszkańcy zwracali uwagę na stan ulicy Kożuchowskiej (prosząc m.in. o wiatę przystankową oraz przejście dla pieszych), potrzebę remontu ulicy Nocznickiego oraz parkingu przed szkołą, usunięcie samosiejek oraz śmieci z okolic Wieży Bismarcka, budowę ulicy Prusa (wprowadzenie w jej rejonie spowalniacza oraz tablicy ogłoszeniowej), wyburzenie garaży przy ul. Sobieskiego oraz oświetlenie garaży przy ulicy Krętej. W zakresie ostatniego postulatu Małgorzata Majcher, naczelnik WIZ, wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości z uwagi na podział tego gruntu na ponad 80 użytkowników wieczystych. Teren przed szkołą zostanie wyrównany w ramach bieżącego utrzymania dróg. Prośba o remont ulicy przekazana zostanie natomiast staroście, który jest zarządcą ulicy Nocznickiego. Mieszkańcy zgłaszali również potrzebę remontu alejek na cmentarzu komunalnym oraz kontrolę stanu drzew na jego obszarze.

Burmistrz przypomniał o uprzątnięciu wielkiego składowiska odpadów przy ulicy Granicznej oraz porządkach, które są prowadzone w tej chwili w centrum. Uprzątnięto już dokładnie plac Słowiański. Prace prowadzone są obecnie w kierunku Rynku.