Kolejne spotkanie w sprawie Loko-Pikniku odbyło się dzisiaj w Urzędzie Miasta Żagań. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei OK-1 Sławomir Świniuch oraz prezes spółki Turkol, Patryk Skopiec, przedstawili ofertę organizacji wydarzenia w Żaganiu. Wstępnie ustalono, iż odbędzie się ono 11 maja 2019 roku. Ostateczny termin uzależniony będzie jednak od otwarcia budynku dworca kolejowego. Z uwagi na koszty planowanego przedsięwzięcia burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił do udziału w roboczym spotkaniu przedstawicieli żagańskich samorządów – wójta Leszka Ochrymczuka i sekretarz gminy Danutę Michalak, starostę Henryka Janowicza wspólnie z sekretarz powiatu Iwoną Hryniewiecką.

Zaprosiliśmy Państwa do rozmowy o możliwościach współfinansowania Loko-Pikniku po pierwsze z uwagi na jego znaczne koszty, po drugie ze względu na regionalny zasięg wydarzenia – powiedział na wstępie zastępca burmistrza Sebastian Kulesza.