Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na podstawie której w każdym powiecie utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Powiatem Żagańskim prowadzi na terenie powiatu ustawowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Przypominamy, iż punkt taki działa w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 39, pokój 13. Szczegóły z zakresu udzielanej w nim pomocy prawnej znaleźć można na plakacie oraz na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego.