o konkursie plastycznym “Jak mogę ograniczyć plastik?”.

Organizator konkursu “Jak mogę ograniczyć plastik?” jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia tworzyw sztucznych, ich zalet i wad, wpływu na środowisko naturalne, sposobów ograniczenia użycia oraz prawidłowego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych, w tym segregowania. Konkurs ma również zachęcić  uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą sposoby ograniczenia użycia plastiku oraz prawidłowego postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych.

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedszkolaków,
  • uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
  • uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum,
  • uczniów szkół specjalnych.

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Rozmiar plakatu: dowolny.

Termin konkursu

Rozpoczęcie konkursu: 25 marca

Termin zgłoszenia prac: do 30 kwietnia

Ogłoszenie wyników: 15 maja

Uroczyste wręczenie nagród: 18 maja 2019 roku podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

regulamin konkursu