Drugi dzień uczniowie żagańskich klas gimnazjalnych piszą egzaminy, które mają za zadanie sprawdzić zdobyte przez nich umiejętności i wiedzę. Egzamin odbywa się w Żaganiu pomimo prowadzonego przez nauczycieli strajku, a bierze w nim udział 109 młodych ludzi z PSP 5 oraz 110 z PSP 7.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

12 kwietnia 2019 roku nasi uczniowie przystąpią do ostatniej części egzaminu, prezentując swoją wiedzę z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego.