50 opon zgromadzili w pobliżu swoich garaży na ulicy Krętej użytkownicy tych obiektów. Zużyte i niepotrzebne opony wyrzucone zostały w krzaki i do okolicznych rowów, skąd zebrane zostały przez Straż Miejską i przygotowane do wywiezienia!

Przypominamy, że wszelkie odpady, również gruz (tonę rocznie) czy opony można oddać w Punkcie Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 62. Jest to jedyne miejsce, do którego powinny trafiać nasze odpady nie podlegające selektywnej zbiórce w gniazdach. Punkt przyjmuje odpady od mieszkańców Żagania płacących za wywóz odpadów zgodnie z regulaminem. Zachęcamy kolejny raz do wykorzystanie tej opcji rozwiązywania problemów z odpadami i nie wrzucania śmieci do rowów lub lasów.