17 kwietnia strażnicy miejscy dokonali kontroli utrzymania czystości przy pojemnikach na śmieci w kwartale ulic pl. Słowiański, Warszawska, Bracka, Długa. W wyniku kontroli dwóch właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zostało ukaranych mandatami karnymi, jeden został pouczony. Chcąc uniknąć takich sytuacji przypominamy, ze zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie do obowiązków właścicieli nieruchomości oraz użytkowników miejsc do gromadzenia odpadów, poza wymienionymi w przepisach odrębnych należny w szczególności – utrzymanie czystości miejsca ustawienia pojemnika na odpady komunalne jak również utrzymanie czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych, w altanach, pergolach śmietnikowych oraz ich otoczeniu w odległości 3 m z każdej strony.

Informujemy, że MPOiRD zabrało z ulicy Krętej (garaże) cały kontener opon, które zostały wyzbieranych z okolic garaży oraz z gruntów miejskich z całego miasta.