Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie ze starostą Henrykiem Janowiczem obserwowali postęp prac w ramach dwóch inwestycji drogowych prowadzonych wspólnie przez oba samorządy. Zarówno w ramach prowadzonych właśnie prac na ul. Lubuskiej i Kolejowej, gmina zabezpieczyła środki na inwestycje, zastrzegając wsparcie obu projektów w wysokości do 45% kosztów ich realizacji. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2019 roku.

Zdjęcia Starostwa Powiatowego