12 maja na zaproszenie burmistrza Teltow Thomasa Schmidta burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec wraz z zastępcą Sebastianem Kuleszą oraz zastępcą przewodniczącego Rady Miasta Piotrem Łosiem wzięli udział w uroczystym otwarciu mariny dla łodzi motorowych. W wizycie wzięła udział również p. Halina Dobrakowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Żagania i członek stowarzyszenia Miasto bez Granic.

Wizyta miała również na celu zapoznanie nowych włodarzy Żagania z władzami i mieszkańcami miasta partnerskiego. Zaproszeni goście zostali oprowadzeni po otwartym obiekcie i przepłynęli łodzią po kanale. Zostali też zaproszeni na scenę, gdzie po powitaniu przez burmistrza Teltow,  Andrzej Katarzyniec przywitał mieszkańców, pogratulował im inwestycji i wręczył upominek od mieszkańców Żagania. W trakcie wizyty delegacja spotkała się również z Minister Infrastruktury i Rozwoju, panią Kathrin Schneider.

Przyjaciele z Teltow otrzymali materiały służące promocji Żagania oraz zaproszenie na przyjazd do naszego miasta we wrześniu na Jarmark św. Michała.