14 maja 2019 roku Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zlecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w miejscu tymczasowego przetrzymywania psów w Żaganiu, które zlokalizowane jest w rejonie ulicy Miodowej 23, na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Z uwagi na wydłużony okres pobytu zwierząt na wspomnianym terenie (w niektórych przypadkach był on dłuższy, niż określony w przepisach), nakazano natychmiastowe przeniesienie psów do schroniska. W oparciu o decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nr PIW-08W-6225D/INT-25/4/19 Burmistrz Miasta Żagań rozpoczął rozmowy z innymi samorządami w celu zapewnienia właściwej opieki żagańskim czworonogom. Obecnie w kojcach na terenie ZGM znajduje się 12 piesków, które czekają na nowy dom lub przeprowadzkę. Dopóki psy nie zostaną przekazane do schroniska, zachęcamy do ich adopcji.

Miejsce tymczasowego przetrzymywania psów nie budziło przez lata większych zastrzeżeń służb weterynaryjnych. Decyzja o przeniesieniu zwierząt do schroniska spowoduje wzrost jakości opieki, jaką otoczone zostaną psy. Zwierzęta będą miały całodobową opiekę weterynaryjną w obiekcie, który jest stale nadzorowany.