21 maja 2019 roku Urząd Miasta Żagań odwiedził starosta Henryk Janowicz, aby omówić możliwości wsparcia inwestycji przebudowy ulicy Żółkiewskiego w Żaganiu. Starostwo Powiatowe otrzymało bowiem dofinansowanie na ten cel w wysokości 60% wartości zadania, które szacowane jest na około 7 mln 700 tys. złotych. Dzięki dofinansowaniu z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego blisko pięciokilometrowy odcinek drogi ma szansę na kompleksową przebudowę. Projekt przebudowy ulicy Żółkiewskiego w Żaganiu zakłada bowiem również wykonanie nowych chodników.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował gotowość miasta do wsparcia tej inwestycji w zakresie posiadanych możliwości. Wysokość udzielonego dofinansowania zależna będzie również od udziału innych samorządów w kosztach realizacji tego zadania.