29 maja 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił lokalne media na kąpielisko miejskie przy ulicy Niepodległości, aby pokazać faktyczny stan obiektu, który przez lata nie był remontowany i uległ zniszczeniu.

„Zdaję sobie sprawę, że jest to decyzja, która wzbudzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców Żagania. Jednak bezpieczeństwo użytkowników jest najważniejsze. Zaś stan techniczny basenu oraz koszt budowy nowej niecki, wymagający wysokich nakładów finansowych, powodują, że jedynym wyjściem jest wyłączenie tego obiektu w tym roku.” – stwierdził Andrzej Katarzyniec

W bieżącym roku spółka Pałac Książęcy zleciła ekspertyzę budowlaną, z której jednoznacznie wynika, że stan obiektu zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. W załączeniu prezentujemy skan dokumentu, w którym można przeczytać, że rysy i pęknięcia konstrukcji basenu “znacznie przekraczają wartości dopuszczalne”. W minionym sezonie dobowe ubytki wody świadczyły o ogromnym i niekontrolowanym odpływie wody z niecki. Każdego dnia z basenu ubywały tysiące litrów wody. Dzienne ubytki zaznaczano na ścianach basenu (zdjęcie poniżej). W poprzednich latach w trakcie wakacji na bieżąco dolewano wodę, której upływ uszkadzał istniejącą konstrukcję. Doprowadziło to do wypłukania struktury znajdującej się pod płytami basenowymi, co spowodowało widoczne gołym okiem deformacje i osiadanie poszczególnych płatów betonowych tworzących dno niecki. Wykonane w trakcie przeprowadzonej ekspertyzy odwierty wskazały, że płyta dna ma obecnie zaledwie 4 centymetry grubości i grozi rozwarstwieniem niecki.

 

Z uwagi na wysoce prawdopodobny najwyższy stopień klasy klasyfikowanego zniszczenia (piąty według PN-88/B0187) elementów konstrukcji basenów kąpieliska miejskiego w Żaganiu zaleca się wyłączenie obiektu z eksploatacji.

                                                            (opinia specjalistów z wykonanej ekspertyzy)

Zademonstrowano stan techniczny ścian basenu, które w przypadku uderzenia (i potencjalnego naporu wody) wykruszają się dużymi płatami, ukazując skorodowane pręty zbrojeniowe. Kolejne badania wykażą, jak bardzo uszkodzona została cała konstrukcja obiektu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o zamknięciu obiektu w sezonie wakacyjnym.

O potrzebie remontu media donosiły już w sezonie 2014 – https://gazetalubuska.pl/trwa-remont-basenu-w-zaganiu/ar/10180154. Od tego czasu nie podjęto żadnych działań, co doprowadziło basen do stanu zagrażającego bezpieczeństwu osób z niego korzystających.

Już w 2014 roku ówczesny burmistrz Daniel Marchewka zaprezentował projekt przebudowy miejskiego kąpieliska, który pozostał w sferze planu. Stan techniczny kąpieliska według ekspertyzy jest katastrofalny. Basen ze względu na bezpieczeństwo kąpiących musi zostać zamknięty.

Burmistrz przeprosił mieszkańców za stan faktyczny kąpieliska, wynikający z wieloletnich zaniedbań i braku działań, prosząc równocześnie o wyrozumiałość. Zapewnił, że do 15 czerwca podjęta zostanie decyzja o alternatywnej ofercie wakacyjnej dla mieszkańców, która zrekompensuje zamknięcie kąpieliska w nadchodzącym sezonie letnim.