Zachęcamy do udziału w naborze na realizację działań w obszarze edukacji. Program Komponent I umożliwia sfinansowanie wizyt studyjnych w Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii przeznaczonych dla przedstawicieli kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Wnioski mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne działające w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej do 15 września 2019 roku.

Więcej informacji na stronie education.org.pl

W przypadku zainteresowania pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi Urzędu Miasta Żagań udzielą niezbędnej pomocy.