W minioną niedzielę odbył się drugi spacer krajoznawczy z cyklu Odkrywanie Żagania, współorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Żagania i Urząd Miasta Żagań. Tradycyjnie już zgromadził on duże grono osób, tym razem około 40, zarówno stałych bywalców, jak i nowych uczestników. W spacerze uczestniczył również Zastępca Burmistrza Sebastian Kulesza. Wśród spacerowiczów znaleźli się też goście z Wrocławia, Żar czy Szprotawy.

Spacer wiódł szlakiem dawnych miejskich murów obronnych, często niewidocznych na co dzień. W piękne niedzielne przedpołudnie stały się one swoistym wehikułem czasu. Jednym z celów spaceru była praca z wyobraźnią, próba ujęcia dawnego obszaru miasta, jaki wyznaczały. Spojrzenie na miasto z innej strony, refleksja nad tym, jak się rozrastało, rozwijało, jak przybywało warstw znaczeń i rozmaitych historii.

Mówiono m.in. o granicach, tych fizycznych, namacalnych, takich jak mury miejskie, jak również wyobrażonych, a co się z tym wiąże, o kwestii wolności. Odkrywano również ponad 800-letnie procesy historyczne wpływające na sposób kształtowania żagańskiej przestrzeni. Z pomocą przychodziła opowieść o postaciach związanych z Żaganiem, układzie urbanistycznym i zachowanych w panoramie miejskiej (znanych i mniej znanych) obiektach znajdujących się na trasie spaceru.

Idea, jaka przyświeca organizatorom, to propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, łączenie wiedzy historycznej z tradycją rajdów i wycieczek pieszych. Spacerowi jak zawsze towarzyszyła sympatyczna i przyjazna atmosfera.

Należy podkreślić, że inicjatywa od samego początku nabrała iście wielopokoleniowego charakteru. Spacery stały się świetnym sposobem na aktywne i twórcze spędzenie letniego wolnego czasu, zarówno w gronie rodzinnym, wśród znajomych, jak i dla indywidualnych turystów. Najmłodsi ponownie mogli wziąć udział w grze terenowej. Tym razem zadanie polegało na wytyczeniu na planie miasta przebiegu murów. Najwytrwalsza uczestniczka otrzymała upominek w postaci książki.

Przewodnikiem 28 lipca i autorem szlaku był Mariusz Wieczerzyński, pomysłodawca projektu. Gościem specjalnym wydarzenia był Rafał Szymczak, nauczyciel żagańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, regionalista. Fotograficznym kronikarzem wycieczki był ponownie Wojciech Kasprzyk, student wrocławskiej ASP.

Kolejne spacery z cyklu Odkrywanie Żagania odbędą się tego lata w następujących terminach:

10.08 (sobota), godz. 16:00, zbiórka: pod pomnikiem Keplera – Spacer filmowy

31.08 (sobota), godz. 16:00, zbiórka: przed Pałacem Książęcym – Spacer niespodzianka