W rejonie ul. Szkolnej rozpoczęła się przebudowa chodnika na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Piaskowej, na długości około 418 m. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców chodnik po jednej ze stron zostanie poszerzony, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.
Poza pracami przy przebudowie chodnika zmiany obejmą także organizację ruchu na tzw. wyspie w rejonie kościoła. Działania te stanowią realizację postulatów mieszkańców Moczynia podnoszonych zarówno na spotkaniu z Burmistrzem wiosną tego roku, jak i na spotkaniach „terenowych”. Wskutek podjętych działań zostaną wprowadzone nowe przejścia dla pieszych, które pozwolą na bezpieczne przejście z terenu “wyspy” na chodniki w obu kierunkach, co dotychczas odbywało się w sposób nieprawidłowy. Nadto zostanie uregulowana kwestia pierwszeństwa w taki sposób, że ruch na ulicy Szkolnej będzie miał pierwszeństwo przed ruchem na ulicy Krótkiej. Dodatkowo na odcinku łączącym ulicę Krótką z ulicą Szkolną w miejscu lokalizacji nowej wiaty przystankowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od strony ul. Krótkiej, w stronę ul. Szkolnej. Poza oznakowaniem pionowym i poziomym regulującym kwestie pierwszeństwa ruchu zostaną wprowadzone także znaki tzw. Agatki uczulające kierowców na częstą obecność dzieci w tym rejonie. Nadto przejście dla pieszych znajdujące się najbliżej szkoły zostanie wyniesione.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji opisanych prac wybrano Zakład Usługowy „Warsta” Stanisław Warchoł, który wykona to zadanie kosztem niecałych 300.000 zł. Zakończenie wskazanego zakresu prac planowane jest na koniec września.
Innym elementem zmian wprowadzonych w tym rejonie będzie postawienie nowej dwumodułowej wiaty wraz z tablicą informującą o czasie oczekiwania na autobus. Nadto stanie też tam wiata rowerowa. Ten zakres prac będzie realizowany w ramach zadania pn. “Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3. „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”, Poddziałanie 3.3.1 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”- projekty realizowane poza formułą ZIT”. W programie tym Miasto Żagań uczestniczy wraz z trzema innymi gminami, tj. Miastem Żary, Gminą Żagań oraz Gminą Żary.