31 lipca zakończono przebudowę jednostronnego chodnika przy ul. Staszica w Żaganiu. Inwestycję wykonano z kostki brukowej betonowej. W ramach prac wykonano chodnik o długości 238 metrów, przebudowano istniejące zjazdy indywidualne, zdemontowano zwieńczenia nieczynnych studni wodociągowych, wykonano utwardzenie przy przystanku autobusowym, wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w rejonie krawężnika mieszanką mineralno- asfaltową. Wartość umowna przeprowadzonych robót wyniosła 167.836,61 złotych. Wykonawcą zadania była miejska spółka MPOiRD. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował dzisiaj prezes Barbarze Baranowskiej za wykonaną pracę. Nowy chodnik powstał w wyznaczonym terminie, pomimo problemów kadrowych, z którymi boryka się spółka.

Równocześnie informujemy, że dobiegają końca prace w rejonie ulicy Szkolnej (do 30 września), natomiast niebawem rozpocznie się przebudowa nawierzchni ulicy Sosnowej wraz z wymianą oświetlenia (przy współpracy z ŻWiK Sp. z o.o.).