Pan Tomasz Niesłuchowski, długoletni wójt gminy Żagań, od 1976 roku działający na rzecz żagańskiego samorządu, radny powiatowy, zmarł 18 sierpnia po ciężkiej chorobie. Miał 69 lat. Przez wszystkie lata zawodowej pracy dał się poznać jako człowiek rzetelny i otwarty na ludzi, zawsze gotowy do rozmowy, do pomocy wszystkim potrzebującym. Pracowitość, codzienne zaangażowanie w potrzeby gminy, prawość, dbałość o interesy społeczności lokalnej sprawiały, że kolejne wybory wygrywał w pierwszej turze. Ten wynik świadczył o akceptacji, którą jego osoba i praca zyskiwały wśród mieszkańców gminy.
W środę 21 sierpnia 2019 roku o godzinie 14.00 na cmentarzu komunalnym w Żaganiu pożegnamy Wójta Tomasza Niesłuchowskiego. Wyruszymy w ostatnią podróż za człowiekiem, który przez 42 lata przewodził gminę, dbając o jej rozwój i finanse. Pozostawił po sobie zagospodarowaną poradziecką bazę wojskową, infrastrukturę wodociągową, wyremontowane budynki oraz kilometry nowych dróg i chodników. Zostanie zapamiętany jako orędownik utworzenia ZZO w Marszowie, o którego powołanie przez wiele lat walczył na forum Łużyckiego Związku Gmin. W każdej z podejmowanych inicjatyw wykazywał zrozumienie, ale i upór. Pozostawił po sobie jednak przede wszystkim obraz człowieka otwartego i gotowego do rozmowy, zawsze wsłuchanego w potrzeby innych, człowieka który z pełnym zaangażowaniem był gotów pomóc rozwiązać pojawiające się problemy. Zajmowane stanowisko traktował jak misję. Był nieocenioną skarbnicą wiedzy o mieście i gminie, ich najnowszej historii oraz ludziach ją tworzących. Do końca pozostał związany z żagańskim samorządem, reagując na jego potrzeby i walcząc o nowe inwestycje. Rodzinie oraz bliskim Pana Tomasza Niesłuchowskiego składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.