Wykonawca inwestycji informuje, że od 2 do 9 września 2019 roku nastąpi połówkowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 256 pod wiaduktem kolejowym w Żaganiu (ul. Przyjaciół Żołnierza), zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu (Nr DG.III.8022.256.2018.MK).