Zgodnie z harmonogramem Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego publikujemy listę Państwa propozycji, które spełniły wymogi formalno-prawne uchwały nr IX/47/2019, określającej zasady tegorocznego budżetu obywatelskiego. 11 wniosków spełniło określone regulaminem warunki dotyczące lokalizacji i wartości projektu, pozostając w zgodzie z pozostałymi wytycznymi programu.

Od jutra do 30 sierpnia 2019 roku autorzy wniosków, które z przyczyn formalnych nie zostały wpisane na poniższą listę, mają możliwość odwołania od decyzji zespołu weryfikacyjnego. Odwołanie wraz z uzasadnieniem złożyć należy do Burmistrza Miasta Żagań.

Zgodnie z harmonogramem publikujemy zatem “Listę propozycji możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2020 rok”:

Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt (w zł)*
1 Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa) 195.000,00
2 Odbudowa pomnika – krzyża wotywnego księżnej Doroty Talleyrand w górnej części parku pałacowego w Żaganiu 55.350,00
3 Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Ratuszowej 96.500,00
4 Dzień Weterana w Żaganiu  29.05.2020 r (organizacja obchodów) 22.500,00
5 Żagań UNDERGRUND Festiwal  27- 29.08.2020 r 41.500,00
6

 

Budowa parkingu na osiedlu Bema (do 6 miejsc parkingowych) 65.000,00
7 Budowa ścianki wspinaczkowej boulderowej 135.300,00
8 Adaptacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żaganiu na gabinet lekcyjny – wraz ze szkolną salą pamięci 58.488,16

 

9 Impreza plenerowa „Open Air Rave Party” 30.000,00
10

 

Uporządkowanie terenu w obrębie ul. Słowackiego i ul. Keplera 180.000,00
11

 

Oświetlenie drogi dojazdowej do lokali 3 i 4 w budynkach nr 51, 53, 55,57 na ul. A. Asnyka w Żaganiu 61.000,00
12

 

RAZEM 940.638,16