11 września zainaugurowano tegoroczne obchody Święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, które rozpoczynają się w rocznicę zwycięstwa odniesionego pod Wiedniem przez króla Jana III Sobieskiego, patrona żagańskiej Dywizji. Burmistrz Andrzej Katarzyniec uczestniczył zarówno w mszy świętej rozpoczynającej święto Czarnej Dywizji, jak również w uroczystym capstrzyku, który odbył się na żagańskim Skwerze Czołgisty.

W trakcie nabożeństwa w Kościele Garnizonowym gospodarz Żagania odsłonił tablicę upamiętniającą żołnierzy żagańskich jednostek wojskowych, którzy służyli w kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.

Podczas uroczystości Andrzej Katarzyniec podkreślił, że Święto Czarnej Dywizji to czas podziękowań. Dziękuję za tworzenie warunków i atmosfery współpracy służącej wojsku i obywatelom naszego miasta. Dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej oraz ich rodzinom, gdyż przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Nasza Dywizja, od zawsze jest darzona zaufaniem, nie tylko przez przełożonych, ale również przez społeczeństwo regionu.

Wczorajsze uroczystości zakończyło odczytanie Apelu Pamięci Oręża Polskiego oraz oddanie salwy honorowej w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny.  Uroczysty capstrzyk zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, jako znak pamięci o dziedziczonych tradycjach. Orkiestra wojskowa garnizonu Żagań odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, czym zakończono pierwszy dzień uroczystych obchodów Święta Czarnej Dywizji.

Foto: st.chor.sztab. Rafał Mniedło

źródło – www.1dkpanc.wp.mil.pl