Zarząd Fundacji “Przedsiębiorczość” zaprasza na konferencję w ramach kolejnego subregionalnego Forum Gospodarczego Powiatu Żarskiego. Wydarzenie to odbędzie się 16 września w urzędzie miejskim w Żarach (sala konferencyjna) w godzinach od 10.00 do 15.00. Udział w spotkaniu jest otwarty.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja ,,Przedsiębiorczość” we współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Patronem wydarzenia jest Biuro Poselskie Posła RP Jacka Kurzępy w Żarach.
Prelegenci w tym: PolChambers, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Fundacja Przedsiębiorczość skupią się na zagadnieniach związanych z możliwościami pozyskania zwrotnych funduszy pożyczkowych dla MŚP, planach i możliwościach proeksportowych, finansowaniu działalności, konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz krajowych programach operacyjnych dla mikro, małych i średnich firm, a także na patentach, wzorach i znakach towarowych.

Intencją naszą jest aby z perspektywy kluczowych instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w Polsce, wskazać lokalnemu środowisku biznesowemu rozwiązania formalne, narzędzia pobudzania biznesu, jego finansowania, wspierania, jak i sieciowania po to, by polscy przedsiębiorcy skutecznie rozwijali swój biznes oraz stali się konkurencyjni w stosunku do innych przedsiębiorców na rynku lokalnym, regionalnym, a także europejskim i światowym.

Jesteśmy przekonani, że podczas drugiej części spotkania na zasadach open space w CKZiU przy ul. Parkowej 9, konferencja będzie stanowiła możliwość do konsultacji tematów ważnych i aktualnych dla naszego regionu z ekspertami i specjalistami w/w dziedzin.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.