Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. są przyjmowane wnioski w formie papierowej o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2019/2020.

Zasady przyznawania powyższych świadczeń nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Zmianie uległo jednak kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, które wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie. Natomiast kryteria dochodowe warunkujące przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnych zasiłków opiekuńczych nie ulegną zmianie i  wynoszą 674,00 zł na osobę w rodzinie (zasiłek rodzinny) lub 764,00 zł na osobę w rodzinie (zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy), gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Wnioski o ww. świadczenia można pobierać i  składać w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Pałacu Książęcym przy ul. Szprotawska 4 pok. 134.