Prezes Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Książąt Żagańskich i Kurlandzkich Adam Raciborski zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową poświęconą planowanemu na 19 października Seminarium Parkowemu. Wydarzenie to odbędzie się na terenie żagańskiego Parku Górnego przy ulicy Żelaznej, gdzie wczoraj odbyło się spotkanie z mediami. Jak podkreślał w rozmowie z dziennikarzami Adam Raciborski seminarium będzie miało na celu uprzątnięcie tego terenu – usunięcie wiatrołomów, samosiewów, krzewów czy grabienie liści oraz zaangażowanie mieszkańców wspólnie z partnerami z zagranicy do działania w ochronie naszego dziedzictwa. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza zdradził, że to właśnie ów społeczny charakter przedsięwzięcia zadecydował o wsparciu inicjatywy przez żagański samorząd.

Bartosz Idryjan, Miejski Konserwator Zabytków, zaznaczył, że Park Górny poza posprzątaniem ma szansę odzyskać historyczny wygląd. Dzięki rozpoczynającym się w tym roku pracom porządkowym przywrócone zostaną osie widokowe Parku Górnego. W przyszłości istnieje również szansa odtworzenia punktu widokowego widocznego na starych kartach, z materiałów pozyskanych w trakcie planowanej wycinki.

Aby wziąć udział w sprzątaniu Parku Górnego należy zgłosić swoją obecność poprzez Kartę zgłoszenia, którą pobrać można ze strony Stowarzyszenia lub w formie papierowej odebrać w Centrum Informacji Turystycznej. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca września 2019 roku.

W trakcie Seminarium Parkowego wolontariusze będą działali pod opieką specjalistów z zakresu architektury krajobrazu. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest pani Agnieszka Kochańska, posiadająca doświadczenie w podobnych projektach organizowanych wcześniej m.in. w Brodach.

Link do materiału na temat Seminarium – https://www.zachod.pl/135969/