30 września prezes Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Cyprian Maszlong  odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Lubuskiego promesę na termomodernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w wysokości 1 490 772,23 złote z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak podkreślił obecny na spotkaniu senator Waldemar Sługocki są to kolejne środki pozyskane w ciągu lat przez żagańską spółkę kanalizacyjną.

Planowana wartość projektu ogółem wynosi 2 187 985,15 zł, wydatki kwalifikowalne 1 753 849,72 zł, wysokość dofinansowania 1 490 772,23 zł, wkład własny 236 077,49 zł.

Fundusze pozyskane przez spółkę ŻWiK przeznaczone zostaną na termomodernizację budynku biurowo-technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu przy ulicy Chrobrego 44. Dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom docieplone zostaną ściany zewnętrzne, dach, podłogi na gruncie, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna, ale co najważniejsze wymienione zostanie źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. w budynku na pompę ciepła. W ramach dotacji wymienione zostaną grzejniki, wykonany zostanie montaż izolacji przewodów instalacji c.o., montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z klimatyzacją zasilaną z pompy ciepła, montaż automatyki do sterowania systemem c.o z wykorzystaniem TIK, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i automatycznego sterowania oświetleniem.

Szczegółowym celem realizacji projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, redukcja emisji CO2, optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE w zakresie gospodarki energetycznej.

Jak podkreślił w trakcie wczorajszego spotkania członek zarządu Marcin Jabłoński Żagań jest jednym z kluczowych ośrodków w województwie lubuskim, który rozwija się dynamicznie i wymaga wsparcia. Równocześnie z funduszami na termomodernizacje budynku ŻWiK przekazano na ręce burmistrza Andrzeja Katarzyńca promesę w wysokości 4 685 003, 82 zł na wsparcie projektu komunikacyjnego realizowanego obecnie przez cztery gminy działające w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość tego zadania wynosi 5 991 506,73 zł, w tym środki kwalifikowalne 5 511 769,21 zł. Projekt w procesie ubiegania się o fundusze uzyskał wsparcie na poziomie 61,44%. Członek zarządu Marcin Jabłoński potwierdził wczoraj, że dofinansowanie to zostało obecnie zwiększone do 85%! Decyzja ta sprawia, iż na realizację całego projektu, którego miasto Żagań jest liderem, otrzymaliśmy 1 298 462,58 złote więcej! Z puli tej ponad 30% przypadnie miastu Żagań. Środki te są obecnie wydatkowane na wdrożenie elektronicznego systemu powiadamiania pasażerskiego, montaż i zakup nowych wiat przystankowych oraz miejsc postojowych dla rowerów.

W trakcie spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec odebrał również oficjalne potwierdzenie realizacji projekty przebudowy chodników wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Żaganiu.

Zapraszamy do obejrzenia – nagranie ze spotkania