Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj z wykonawcą zadania przebudowy chodników wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296. Zadanie realizowane jest przez Firmę Handlowo-Usługową Macieja Bergera z Iłowy. Burmistrz Andrzej Katrzyniec podziękował wykonawcy za tempo prowadzonych prac. Stan chodników wzdłuż ulicy Jana Pawła II był fatalny, stąd cieszy realizacja inwestycji. Burmistrz Andrzej Katarzyniec wielokrotnie spotykał się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z dyrektorem Pawłem Tonderem, rozmawiając o możliwościach zmiany stanu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz deklarując wsparcie miasta przy finansowaniu zadania. Potrzeba realizacji inwestycji zgłaszana była również każdorazowo przy okazji rozmów z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubuskiego.

Zakres planowanych robót obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni i zjazdów z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej śrutowanej. Wymienione zostaną również krawężniki i obrzeża betonowe, ekrany ochronne (przeciwbłotne) oraz ogrodzenie segmentowe. Prace potrwają do 29 listopada 2019 roku. Wartość inwestycji wynosi 609.239,66 złotych. Gmina Żagań o statusie miejskim przeznaczyła na dofinansowanie tego zadania kwotę 200 tysięcy złotych.