21 października Burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił do magistratu przedstawicieli żagańskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, aby porozmawiać o możliwościach współpracy między samorządem, a przedstawicielami koła. W imieniu zebranych prezes Wojciech Ziółkowski zadeklarowali dalszą aktywność w zakresie włączania się w wydarzenia organizowane w mieście. Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnych Dariusza Jadacha i Tomasza Nowaka. Stowarzyszenie przedstawiło pomysły na organizację przyszłorocznych imprez. Analizujemy możliwości podjęcia zaprezentowanych działań. O konkretach poinformujemy niebawem.