24 października 2019 roku do społeczności uczniowskiej w PSP nr 4 przystąpiło siedemnastu nowych żaków. W trakcie uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie, udowadniając tym samym swoją gotowość do rozpoczęcia nauki. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie każde dziecko zostało pasowane przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiu. Pełnoprawni uczniowie odbierali następnie gratulacje od dyrektora szkoły Piotra Pałaca, wychowawczyni Arlety Ciołkowskiej oraz zastępcy burmistrza Sebastiana Kuleszy, który wręczał najmłodszym drobne upominki. Tomasz Prus pasował każdego ucznia na czytelnika, zachęcając do korzystania ze szkolnej biblioteki i dbania o papierowych przyjaciół.

Gospodarz miasta podziękował społeczności szkoły za przygotowanie uroczystości. Andrzej Katarzyniec podkreślił, iż największym atutem placówki jest rodzinna atmosfera w niej panująca. Pomimo zakusów dotyczących likwidacji szkoły ta nadal funkcjonuje i jak widać, doskonale sobie radzi. Dyrektor Piotr Pałac zadeklarował, że cała kadra zadba o to, aby nowi uczniowie do końca swojej przygody edukacyjnej czuli się w szkole jak w domu.