25 października 2019 roku odbyła się XII sesja Rady Miasta Żagań, w której wzięli udział wszyscy radni. Obrady poprzedziły podziękowania, które burmistrz Andrzej Katarzyniec skierował do organizatorów pierwszego Seminarium Parkowego w Parku Górnym Pałacu Książęcego. Wyróżnienie Za wyjątkowe zaangażowanie społeczne na rzecz miasta oraz troskę o nasze dziedzictwo otrzymali Pan Adam Raciborski oraz Pani Agnieszka Kochańska, pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, aktywnie uczestniczący w pracach na terenie parku w dniu seminarium. Ze swojej strony, w imieniu organizatorów, podziękowania za wsparcie przedsięwzięcia i obecność na ręce gospodarzy miasta złożył Adam Raciborski. Za wyjątkowe zaangażowanie podziękowano również Kindze Drewicz.

W trakcie XII sesji przyjęto zmiany uchwały budżetowej na 2019 roku Gminy Żagań o statusie miejskim dotyczące m.in. zwiększenia kwoty na remonty bieżące dróg publicznych, zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli oraz zwiększenia planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Radni przyznali ponadto dotację w wysokości 50 tysięcy złotych na remont elewacji Kościoła św. Piotra i Pawła oraz zmienili zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, przyznając Burmistrzowi Miasta Żagań możliwość określania tych zasad w drodze zarządzenia w przypadku pensjonatu “Młynówka” oraz budynku przy ulicy Skarbowej 5.

Całość nagranie z XII sesji Rady Miasta Żagań dostępna jest tutaj.

Część 2 nagrania z XII sesji Rady Miasta Żagań

Cześć 3 nagrania z XII sesji Rady Miasta Żagań