Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych 19 listopada 2019 r. przetargów znalazło nabywców:

– pięć działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych przy ulicy Liszta, numery działek 1355/88-92, łączna cena netto to 708 000 złotych,

– działka budowlana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położona przy ul. Asnyka; numer działki 1342/6; cena netto 115.000,00 złotych,

– działka budowlana przeznaczona pod budownictwo usługowe/składy/magazyny, położona przy ul. Asnyka (strefa gospodarcza), numer działki 1301/1, cena netto 176.000,00 złotych;

– działka budowlana przeznaczona pod budownictwo usługowo/mieszkaniowe, położona przy ul. Warszawskiej/Długiej, numer działki 846/10, cena netto 40.000,00 zł.

Równocześnie informujemy, że 10 października 2019 roku ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż działek na strefie przemysłowej Chrobrego, które rozstrzygnięte zostaną 17 grudnia 2019 r.  o godzinie 10.00 i 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w podanych w ogłoszeniach wysokościach należy wnosić w terminie do 13 i 14 grudnia 2019 r.

Oto linki dotyczące obu przetargów:

http://www.bip.zagan.pl/przetargi/344/149/2_/#

http://www.bip.zagan.pl/przetargi/344/150/3_/

Na bieżąco przygotowywane są do przetargu kolejne działki należące do Gminy Żagań o statusie miejskim. W najbliższym czasie będą to działki

– budowlane na tzw. osiedlu cyrkowym (ul. Długosza, K. Wielkiego),

– budowlane, mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Porzeczkowej,

– budowlane, mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Wesołej,

– działki w strefie gospodarczej ul. Asnyka (obecnie 4 sztuki o powierzchniach między 0,33 a 0,45 ha),

– działki usługowo/mieszkaniowe przy ul. Piłsudskiego, ul. Keplera, ul. Szkolnej,

– produkcyjno/usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej przy ul. Żółkiewskiego.