W wyniku spotkania burmistrza Andrzeja Katarzyńca z właścicielami niepublicznych żłobków gospodarz miasta podjął decyzję o zdjęciu uchwały wstrzymującej przekazywanie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Żagania z porządku obrad najbliższej sesji. Zaproponowane rozwiązania zostaną raz jeszcze przeanalizowane.

Przypominamy równocześnie, iż rok 2020 przyniesie ze sobą wzrost kosztów obsługi miejskich szkół i przedszkoli bez należnego dofinansowania nowych wydatków. Na podwyżki dla nauczycieli potrzeba będzie 1 854 022 zł, gmina otrzyma na ten cel 945 732,26 złotych, co powoduje, iż z własnego budżetu musimy zabezpieczyć dodatkowo 908 289, 77 złotych. Ostatnie dwa lata niosły ze sobą również systematyczne podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi. W porównaniu z rokiem 2018 wartości zabezpieczane w budżecie Żagania na ten cel wyniosą około 2 400 000 złotych więcej.

Przypominamy również, że nieprawdziwe są informacje dotyczące zniesienia dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Żaganiu. Na rok 2020 miasto zapewniło na ten cel w swoim budżecie kwotę 2 231 703 zł (3 080 000 zł z dotacją dla Niepublicznego Przedszkola Sigma). W roku 2019 kwota ta wynosiła 2 014 960,87 złotych, zatem również w tym zakresie koszty samorządu wzrosną.