XIII sesja Rady Miasta Żagań odbyła się 28 listopada 2019 roku. Wzięło w niej udział 21 radnych. W jej trakcie podjęto uchwały dotyczące m.in. udzielenia dotacji w wysokości 56 586 złotych dla Województwa Lubuskiego na zadanie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w Żaganiu. Propozycja tej uchwały wprowadzona została do porządku obrad w dniu posiedzenia, natomiast uchwała dotycząca dotacji celowej dla niepublicznych żłobków ściągnięta z planu, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami burmistrza Andrzeja Katarzyńca.

W trakcie dzisiejszej sesji Rada Miasta Żagań podjęła uchwałę ustalającą wysokość stawek za odbiór odpadów na poziomie 25 złotych od osoby w miesiącu. Jak wyjaśniał w trakcie obrad zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, w przyszłym roku w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, każdy będzie zobowiązany segregować odpady. Nie ma zatem alternatywnej stawki za brak realizacji tego obowiązku. Są natomiast kary, które przewiduje ustawodawca, za niestosowanie się do tych zasad. W przypadku Żagania będą one naliczane w wysokości dwukrotności opłaty podstawowej i w myśl nadchodzących zmian będzie to najniższa z możliwych do naliczenia kara. Wyjaśniono również, iż wzrost samej stawki za odbiór odpadów wynika ze wzrostu cen przyjmowania tychże w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz z obowiązku bilansowania się systemu, do którego w tym roku dopłacamy z budżetu gminy 100 tysięcy złotych…

W wyniku głosowań zmieniono również wysokości stawek od nieruchomości, które  zwiększą się o 2,72 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie miasta w 2019 roku. Wprowadzono również złotówkę opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5-tej godziny. Stawka ta została ujednolicona w stosunku do opłat, które obowiązują w przedszkolach miejskich.

Przebieg XIII sesji Rady Miasta Żagań dostępny jest w formie nagrań.

Nagranie z XIII sesji Rady Miasta Żagań cz. 1

Nagranie z XIII sesji Rady Miasta Żagań cz. 2