27 listopada w pałacyku przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu odbyła się debata społeczna o „Przemocy w rodzinie”. Debata realizowana była przez przedstawicieli Policji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu kom. Mateusz Domaradzki. Bardzo liczną grupą uczestników byli uczniowie wraz z nauczycielami. Podczas debaty przedstawione zostały sylwetki żagańskich dzielnicowych, którzy również
byli obecni. Ponadto omówiony został program „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacja „Moja Komenda” oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcom została wyjaśniona definicja przemocy domowej, jej formy, rodzaje i cykle. Zaznajomieni zostali z przesłankami do wdrożenia procedury Niebieskiej Karty, jaka jest rola Policji w tym zakresie.
Przedstawione zostały także dane statystyczne dotyczące interwencji domowych związanych z przemocą oraz liczba osób dotkniętych przemocą domową i stosujących przemoc na terenie Żagania w roku 2018 i w okresie od stycznia do listopada 2019 r. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie instytucje poza Policją mogą założyć rodzinie Niebieską Kartę oraz gdzie na terenie Żagania pokrzywdzone osoby mogą szukać pomocy.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, a zarazem Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Piotr Puchalski omówił zakres pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, jakie czynności są wykonywane od momentu wszczęcia procedury Niebieskiej Karty, aż do jej zakończenia oraz przedstawił dane statystyczne dotyczące tego zjawiska.
Celem debaty było podniesienie świadomości oraz uwrażliwienie mieszkańców na zjawisko przemocy w rodzinie jako czynnika niszczącego relacje rodzinne. W debacie aktywnie uczestniczyli przybyli uczniowie, zadając pytania i dzieląc się własnymi spostrzeżeniami ze szkolnego podwórka.

sierż. Arkadiusz Szlachetko
KPP w Żaganiu