Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 326/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.”.

Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami, wzór oferty oraz wzór sprawozdania znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie Nr 326/2019 

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania