13 grudnia 2019 roku odbył się żagański “Salon Europejski” realizowany w ramach projektu “Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. Tematyką żagańskiego sympozjum były ochrona i wspieranie dziedzictwa kulturowego. Zadanie to przybrało dziś formę wykładów i rozmów na temat historii oraz współczesnych sposobów rozwoju parków pałacowych znajdujących się w miastach należących do Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Zanim rozpoczęły się wykłady gości powitał burmistrz Andrzej Katarzyniec, dziękując im za tak liczne przybycie, świadczące o trosce o nasze dziedzictwo.

Pierwszym z mówców żagańskiego spotkania był Bartosz Idryjan, Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, który przedstawił historię zmian w sztuce ogrodowej w Europie oraz wpływy angielskiej sztuki ogrodowej na założenia parkowe w Polsce i w Niemczech, przybliżając równocześnie sylwetki najważniejszych architektów ogrodowych XVIII i XIX wieku.

Prelegent Stefan Palm z Forstu zaprezentował historię Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Lausitz) oraz pomysły na jego współczesny rozwój i promocję. Dzięki naszym partnerom z Niemiec zyskaliśmy możliwość poznania pomysłów na aktywizację mieszkańców w życie kulturalne parków i ogrodów.

Ostatnim z prelegentów była pani Halina Dobrakowska, która zaprezentowała historię żagańskiego parku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jego rozkwitu.

Na sali kurlandzkiej nie zabrakło regionalistów, architekta krajobrazu, historyków i przedstawicieli miast należących do EZPŁ, którzy dopytywali o interesujące ich kwestie w trakcie rozmów po każdej z wygłoszonych prelekcji.

Prowadzącym “Salon Europejski” był pan Mariusz Wieczerzyński, który na zakończenie sympozjum zabrał naszych gości na spacer szlakiem “Żagańskiego dziedzictwa Księżnej Doroty”.