11 grudnia 2019 roku w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego podczas mszy świętej celebrowanej przez proboszcza parafii wojskowej ks.ppłk Radosława Michnowskiego odsłonięta została Tablica Pamiątkowa poświęcona Żołnierzom I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Odsłonięcia dokonali zastępca dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Dr Dariusz Parylak, Prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków gen.bryg./r/ Zbigniew Szura oraz Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Żaganiu im. I DKPanc. ppłk/r/ Mieczysław Kupczyk. Uroczystość ta połączona była z obchodami 25 rocznicy śmierci generała broni Stanisława Maczka, legendarnego dowódcy 1 Dywizji Pancernej. Po uroczystej mszy na Skwerze Czołgisty odbył się apel pamięci. Złożono kwiaty pod pomnikiem generała Maczka. W uroczystościach wziął udział zastępca burmistrza Sebastian Kulesza oraz przewodniczący rady miasta Adam Matwijów.