Burmistrz Miasta Żagań informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) brak segregacji lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i nałożeniem kary od dwu do nawet czterokrotności wysokości opłaty podstawowej za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

 • pobrać worki i harmonogram odbioru odpadów segregowanych w tutejszym Urzędzie Miasta
 • zapoznać się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów,
 • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowej segregacji odpadów

SZKŁO – pojemnik/ worek zielony

Wrzucamy:

 • puste, szklane butelki po napojach
  • puste słoiki bez nakrętek
  • inne szklane opakowania

Nie wrzucamy:

 • szyb okiennych i samochodowych
  • termometrów, strzykawek
  • żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych, reflektorów
  • luster
  • ekranów i lamp telewizorów
  • zniczy
  • szkła żaroodpornego i zbrojonego
  • ceramiki, porcelany, fajansu, kryształów
  • szkła gospodarczego (miski, talerze, kubki itp.)
  • doniczek

PAPIER – pojemnik/ worek niebieski

Wrzucamy:

 • gazety, czasopisma, książki
  • ulotki, katalogi
  • zeszyty, papier szkolny i biurowy
  • torby i worki papierowe, papier pakowy
  złożone na płasko tekturę i kartony

Nie wrzucamy:

 • kartonów po sokach i mleku (tetra-pak)
  • mocno zabrudzonego, zatłuszczonego papieru
  • papieru woskowego, termicznego, faksowego
  • opakowań z zawartością
  • tapet, worków po materiałach budowlanych
  • pieluch, artykułów higienicznych i kosmetycznych

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • puste, zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • puste plastikowe opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej
  • torebki, worki foliowe
  • plastikowe opakowania po żywności
  • zakrętki z butelek i słoików
  • puste puszki po napojach i żywności
  • puste opakowania po aerozolach
  • drobny złom, części metalowe
  • zgniecione kartony po sokach i mleku (tetra-pak)
  • plastikowe zabawki

Nie wrzucamy:

 • butelek i opakowań z zawartością
  • opakowań po lekach, strzykawek
  • opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach
  • opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • styropianu
  • sprzętu AGD i RTV
  • baterii i akumulatorów
  • opon i gumy
  • zderzaków samochodowych
  • mebli i węży ogrodowych

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI „BIO” – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • roślinne resztki żywności
  • obierki z owoców i warzyw oraz ich części
  • zepsute warzywa i owoce
  • skorupki jaj
  • fusy po kawie i herbacie
  • kwiaty cięte i doniczkowe
  • ziemię po kwiatach
  • trociny
  • skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie

Nie wrzucamy:

 • mięsa, kości, ryb
  • foli, szkła, metalu
  • nabiału(serów, jogurtów itp.)
  • płynnych resztek żywności
  • popiołu z kominka i pieca
  • kamieni
  • odchodów zwierzęcych
  • żwirku dla kota
  • padłych zwierząt
  • płyt wiórowych
  • pieluch, artykułów higienicznych

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI „ ZMIESZANE” – pojemnik czarny

Wrzucamy wszystkie pozostałości po segregacji tj. m.in. popiół, odpady higieniczne, mokry/ zabrudzony papier, kawałki styropianu.

Dodatkowo informujemy, że PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne, wytworzone i dostarczone do PSZOK przez mieszkańców miasta Żagań w ilości wskazującej na powstanie w gospodarstwie domowym. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Żaganiu przy ul. Przyjaciół Żołnierza 62.