20 grudnia 2019 roku odbyła się XIV sesja rady miasta, którą poprzedziły dwa wydarzenia. Pierwszym z nich było podpisanie porozumienia o współpracy ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny, w ramach którego powstanie w lutym 2020 roku punkt obsługi klienta na terenie Żagania. Porozumienie zakładające utworzenie tego oczekiwanego przez mieszkańców punktu podpisał burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz Tomasz Krawiec, Dyrektor Poznańskiego Obszaru Sprzedaży. Pomieszczenie na biuro PGNiG w Żaganiu utworzone zostanie na terenie punktu przesiadkowego przy ulicy Żaganny.

Drugim z wydarzeń towarzyszących posiedzeniu rady było wręczenie podziękowań dla Stowarzyszenia Miłośników Kolei Ok1 za wywalczenie połączenia kolejowego do Warszawy. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował Sławomirowi Świniuchowi oraz Jackowi Wróblewskiemu za determinację i upór, które doprowadziły do przywrócenia połączenia, na które mieszkańcy Żagania czekali 19 lat.

W trakcie XIV sesji radni podjęli przede wszystkich uchwałę budżetową na rok 2020, zaopiniowaną pozytywnie przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ramach przyjętego przez żagański samorząd budżetu dochody gminy określono na poziomie 118 217 499,31 złotych, wydatki 125 093 898,16. Rada Miasta Żagań przyjęła uchwałę zgodnie z którą w roku 2020 Gmina Żagań o statusie miejskim będzie dofinansowała pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych w wysokości 170 złotych miesięcznie, natomiast w klubach dziecięcych 110 złotych miesięcznie. Przebieg całego posiedzenia rady obejrzeć można w materiałach filmowych.

materiał z XIV sesji Rady Miasta Żagań cz. 1

XIV sesja Rady Miasta Żagań cz. 2