27 grudnia 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z dowódcą 11. Batalionu Dowodzenia, ppłk Dariuszem Lesiukiem, zaprosił mieszkańców Żagania na uroczystości w związku ze 101. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. O historycznych konsekwencjach tego zwycięskiego dla nas wydarzenia przypomniał gospodarz miasta. Podkreślił on również żagański kontekst powstania – osobę pierwszego burmistrza Żagania, Franciszka Waltera, który brał udział w walkach powstańczych. Drugim “żagańskim” powstańcem był Stanisława Kaczyński.

Dzisiejsze uroczystości odbyły się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, który postawiono w miejscu obozu, w którym przetrzymywani byli uczestnicy walk z 1919 roku. Zgromadzeni mieszkańcy, kombatanci, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz żołnierze oddali hołd walczącym o wolność Wielkopolski oraz suwerenność polskich ziem.