13 stycznia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił lokalne media na strefę przemysłową, aby poinformować o uruchomionych nowych połączeniach autobusowych dla osób pracujących w zakładach przy ulicy Świętego Michała. Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. będą dowoziły osoby pracujące w dwóch największych zakładach na naszej strefie dwukrotnie w ciągu dnia.

Pierwszy kurs rozpoczyna się o godzinie 5:30. Autobus wyrusza z ulicy Piłsudskiego, jadąc przez ulicę Szprotawską, plac Słowiański, Rynek, Żaganny, Żarską Osiedle i dociera o godzinie 5:50 pod siedzibę firmy Bartex. Drugie połączenie dowozi pracowników na godzinę 13:50 w to samo miejsce, odbierając kończących pracę. Kurs na strefę rozpoczyna się o godzinie 13:30 z pętli na ulicy Wiejskiej. Powrót do miasta jest możliwy o godzinie 14:10, a trasa popołudniowego kursu przebiega przez ulicę Żarską, Nadleśnictwo, Żarską Osiedle, Żaganny, Nocznickiego, Rynek, plac Słowiański, Szprotawską, Żelazną, Wiejska i Szkolną.

Uruchomione dzisiaj połączenia są odpowiedzią na prośby zgłaszane przez mieszkańców w trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku. Dwa nowe kursy mają charakter pilotażowy. Aby okazały się rentowne 60 osób powinno korzystać z miesięcznego przejazdu liniami MZK. Jak podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami burmistrz Andrzej Katarzyniec sprawdzanie zainteresowania nowo powstałymi połączeniami będzie monitorowane przez miesiąc. Jeżeli frekwencja na trasie okaże się mniejsza od planowanej, samorząd nie wyklucza rozmowy o dofinansowaniu przejazdów z właścicielami obu dużych zakładów funkcjonujących w strefie. Przy dużym zainteresowaniu przejazdami możliwe będzie utworzenie trzeciego, wieczornego kursu.