Urząd Miasta w Żaganiu zaprasza wszystkich zainteresowanych prowadzących działalność gospodarczą do składania ofert dotyczących wykonywania bieżących napraw  oraz remontów w jednostkach podległych Urzędowi Miasta.

Zakres zlecanych prac będzie obejmował bieżące naprawy i remonty w zakresie robót:

– hydraulicznych;
– elektrycznych;
– ogólnobudowlanych;
– dekarskich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert do 31 stycznia 2020 roku w sekretariacie Urzędu Miasta w Żaganiu.

Oferta powinna zawierać nazwę i adres firmy, osobę do kontaktu, telefon kontaktowy. Zakres prowadzonej działalności dotyczący w/w prac.